This text is replaced by the Flash movie.

K2 trekking

17-05-2017

Podczas trekkingu pod K2 odwiedzilimy baz. Spotkalimy polsk ekip, w tym Andrzeja Bargiela. Nastpnie wszyscy uczestnicy pokonali przecz: Gondogoro La: 5770 m.